Overslaan en naar de inhoud gaan

Voorlopig geen gevolgen sociale zekerheid en belasting voor grenswerkers die thuiswerken door coronamaatregelen

Voorlopig geen gevolgen voor grenswerkers die thuiswerken door coronamaatregelen

Vanaf het begin van de coronapandemie hebben de overheden van België, Duitsland en Nederland de werkenden opgeroepen om, al dan niet verplicht, thuis te werken (tenzij het beroep dat niet toelaat). Daarmee wilden de overheden de verspreiding van het coronavirus indammen. 

Voor grenswerkers betekent dit dat de werkzaamheden verplaatsen naar een ander land. Normaal kan dit gevolgen hebben voor de toe te passen wetgeving voor de sociale zekerheid en de fiscale behandeling van het loon. Maar de landen van de Europese Unie (EU) hebben vanaf het begin van de coronapandemie afspraken gemaakt om wijzigingen te voorkomen.

Wat is de stand van zaken?

Tot 1 januari 2022 geen verandering in toe te passen socialezekerheidswetgeving:

Werk je als grensarbeider door de coronamaatregelen thuis in het land waar je woont? En werk je verplicht of aanbevolen thuis? Dan krijg je in ieder geval tot 1 januari 2022 niet te maken met een verandering in de toe te passen socialezekerheidswetgeving. 

Thuiswerken in België
De federale regering van België heeft een besluit genomen over grensarbeiders (voor werknemers en zelfstandigen) die 'telewerken'. Telewerken is hetzelfde als thuiswerken. Telewerk door coronamaatregelen wordt niet meegenomen bij de vaststelling van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving. Het besluit geldt vanaf 13 maart 2020 en (voorlopig) tot en met 31 december 2021. 


Thuiswerken in Nederland
De SVB laat het tijdelijk afwijkende werkpatroon als direct gevolg van de coronamaatregelen buiten beschouwing. En gaat uit van de fictie dat volgens het normale werkpatroon gewerkt wordt. Dat geldt in elk geval voor grensarbeiders en personen die in meer lidstaten werken. De SVB gebruikt geen einddatum voor dit beleid.


Thuiswerken in Duitsland
De DVKA (Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung-Ausland) heeft op haar website de datum voor het coronabeleid bij werken in meerdere landen ten minste tot en met 31 december 2021 verlengd. 

 

Tot 1 januari 2022 geen verandering fiscale behandeling loon: 

Thuiswerkdagen mogen worden behandeld als dagen die gewerkt zijn in het land waar de grensarbeider normaal zou hebben gewerkt. Onder de voorwaarde dat deze thuiswerkdagen wel worden belast in het andere land. België en Nederland en Duitsland en Nederland hebben de fiscale overeenkomst verlengd tot en met 31 december 2021.

Bron: SVB-Bureau Belgische Zaken

Als je personeel over de grens aanneemt, zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Er zijn nu eenmaal verschillen in wet- en regelgeving tussen Vlaanderen en Nederland. EURES adviseurs zijn specialisten op het gebied van grensarbeid. Ze geven gratis antwoord op al je vragen over loon en belasting, ziektekosten, pensioen, sociale zekerheid en arbeidsrecht.

Wil je contact met een EURES adviseur?
 

Neem contact met ons op

 

 

Installeer onze applicatie: druk op en kies dan voor Zet op beginscherm